ارایه خدمات تخلیه چاه

Rate this item
(2 votes)

ارایه خدمات تخلیه چاه

 ارایه خدمات تخلیه چاه به طور کلی می توانیم خدمات تخلیه چاه شرکت  را به موارد زیر تقسیم بندی کنیم: ارایه خدمات تخلیه چاه

* تخلیه مکانیزه توسط پمپ های کف کش ارتفاع

* لایروبی و کف تراشی توسط نیروی انسانی مجرب

* تشخیص دقیق محل درب چاه با دستگاه و باز و بسته کردن درب چاه و کلیه کارهای بنّایی مرتبط ارایه خدمات تخلیه چاه

* تخلیه سپتینگ های لجن گیر و چربی گیر و منحول و لایروبی سپتیک

ارایه خدمات تخلیه چاه

* طوقه چینی و کول گذاری میله ی چاه و جلوگیری از ریزش دیوار های چاه فاضلاب ارایه خدمات تخلیه چاه

* حفر چاه های جذبی و چاه های ارت

 

ارایه خدمات تخلیه چاه
ارایه خدمات تخلیه چاه

* لوله بازکنی لواسان و حومه با پمپ تراکم هوا و فنر لوله بازکنی

تخلیه چاه بصورت مکانیزه 100% تضمینی در پرند

تخلیه انواع سپتیک های لجن گیر و چربی گیر و منحول و لایروبی سپتیک

لایروبی چاه و کف تراشی توسط اکیپ مجرب سپهرسرویس در لواسان ارایه خدمات تخلیه چاه

تشخیص دقیق محل حفر چاه با جدید ترین امکانات حفر

طوقه چینی چاه و کول گذاری میله ی چاه جهت جلوگیری از ریزش دیوار چاه فاضلاب در  ارایه خدمات تخلیه چاه

حفر انواع چاه

ارایه خدمات تخلیه چاه

جذبی و چاه عمیق آب و فاضلاب و چاههای ارت در رفع گرفتگی لوله ها و لوله بازکنی با فنر ارایه خدمات تخلیه چاه

 

ارایه خدمات تخلیه چاه

تکنوفن