طرح افزایش کارایی موتورخانه ها

Rate this item
(0 votes)

طرح افزایش کارایی موتورخانه ها

 

طرح افزایش کارایی موتورخانه ها: مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به این که جایگاه سهم ساختمان در کاهش مصرف انرژی ٢٢ درصد است، اظهار کرد: با اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه ها می توان ١١ درصد از سهم ساختمانها را در کاهش مصرف انرژی به نتیجه رساند

که ٨٩ درصد مابقی را طرحهای دیگر باید جبران کنند. طرح افزایش کارایی موتورخانه ها

طرح افزایش کارایی موتورخانه ها

 

طرح افزایش کارایی موتورخانه ها
طرح افزایش کارایی موتورخانه ها

سیفی با بیان این که با اجرای این طرح ٣٣ هزار فرصت شغلی ایجاد می شود، افزود: طول عمر مفید این پروژه ١٤ سال در نظر گرفته شده است که بازپرداخت به سرمایه گذاران برای ساختمان های مسکونی در ٣٣ ماه و برای ساختمانهای اداری و تجاری در ٢٢ ماه انجام می شود.

به گفته وی، موتورخانه هایی شامل این طرح می شوند که ٥٠٠ متر مربع فضا را در اقلیم تهران پوشش می دهند. طرح افزایش کارایی موتورخانه ها

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به این که زمان اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه ها (تعمیرات موتورخانه ها) چهارساله در نظر گرفته شده است ، تصریح کرد: امیدواریم این طرح امسال در ٦٠ هزار موتورخانه اجرایی شود و سالانه افزایش داشته باشد. طرح افزایش کارایی

موتورخانه ها

سیفی با بیان این که اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه ها سالانه ٣٥ میلیارد مترمکعب صرفه جویی به دنبال دارد، ادامه داد: با توجه به صادرات سالانه ١٠ میلیارد متر مکعبی گاز ایران به ترکیه ، از محل اجرای این طرح می توان صادرات ٣,٥ سال گاز ایران به ترکیه را تضمین کرد. طرح افزایش

کارایی موتورخانه ها

وی با اشاره به برنامه کاهش ٥٠ درصدی شدت انرژی تا سال ١٤٠٠ شمسی گفت: اگر مصرف انرژی با روند کنونی پیش رود، در سالهای ١٤٠٠ تا ١٤٠٣ میزان تولید و مصرف کشور برابر می شود در نتیجه باید سیاست های اصلاح الگوی مصرف را پیاده کنیم. طرح افزایش کارایی موتورخانه ها

مدیر عامل شطرح افزایش کارایی موتورخانه هارکت بهینه سازی مصرف سوخت تصریح کرد: صرفه جویی تجمیعی از سال ١٣٩٤ تا ١٤٠٠ در بخشهای مختلف، باید پنج میلیارد بشکه معادل نفت خام باشد که بیشترین کاهش را باید در بخش تبدیل و توزیع و پس از آن ساختمانها داشته باشیم.طرح

افزایش کارایی موتورخانه ها

تکنوفن