نحوه راه اندازی پکیج بوتان در فصل سرما

Rate this item
(1 Vote)

نحوه راه اندازی پکیج بوتان در فصل سرما

نحوه روشن کردن پکیج بوتان

ابتدای شروع فصل سرما و قبل از روشن کردن پکیج بوتان مواردی را باید بررسی نمود و بعد از بررسی اقدام به راه اندازی پکیج بوتان در حالت زمستانه نمود.

1- درجه فشار پکیج بوتان را کنترل میکنیم این درجه بطور میانگین باید روی 1.5 بار باشد. درصورت کمبود فشار ، شما باید شیر کوچکی که زیر پکیج  وجود دارد را باز کرده تا درجه فشار پکیج بالا بیاید و موقعی که درجه روی 1.5 رسید شیر را میبندیم.

مقدار فشار پکیج بوتان

 

نحوه راه اندازی پکیج بوتان در فصل سرما
نحوه راه اندازی پکیج بوتان در فصل سرما2- کنترل باز بودن مسیر دودکش یکی از مواردی است که حتما باید مورد بررسی قرار گیرد. یکی از روشهای کنترل باز بودن دودکش انداختن سنگ کوچکی از پشت بام به داخل دودکش است اگر این سنگ از داخل واحد و راز مجرای دودکش به راحتی بیرون آمد مسیر دودکش باز میباشد درغیر

اینصورت از روشن نمودن پکیج خودداری فرمایید.

3- تمامی فلکه های موجود در زیر پکیج که به شیلنکهای آب متصل هستند باید باز باشند در نتیجه از باز بودن آنها اطمینان حاصل کنید.

نحوه روشن کردن پکیج بوتان

4- شیر همه رادیاتورها را تا آخر باز کنید.

5- پکیج بوتان را در حالت زمستانه قرار دهید و درجه دمای پکیج را بالا ببرید تا پکیج بوتان روشن شود.

تنظیمات پکیج بوتان

 نحوه راه اندازی پکیج بوتان در فصل سرما
نحوه راه اندازی پکیج بوتان در فصل سرما6- بعد از چند دقیقه کارکردن پکیج ، باید نزدیکترین رادیاتور به پکیج شروع با داغ شدن کند.

7- بعد از اینکه همه رادیاتورها داغ شدند میتوانید آنها را هواگیری کنید.

روشن کردن اندازی پکیج بوتان

8- در مرحله آخر بعد از هواگیری رادیاتورها مجددا طبق بند شماره 1 فشار پکیج بوتان را کنترل فرمایید.


 نحوه راه اندازی پکیج بوتان در فصل سرما 

 نحوه راه اندازی پکیج بوتان در فصل سرما
نحوه راه اندازی پکیج بوتان در فصل سرما
تکنوفن