علت خاموش شدن پکیج ایران رادیاتور

Rate this item
(2 votes)

علت خاموش شدن پکیج ایران رادیاتور

 سرد و گرم شدن ابگرم در پکیج دیواری:

احتمال اول : فشار اب ورودی واحد مسکونی راچک کنید تا نوسان نداشته باشد. در بعضی مواقع بدلیل تنظیم نبودن پمپ اب ساختمان اب نوسان زیادی دارد و دلیل سرد و گرم شدن اب هم همین موضوع است.

احتمال دوم: مبدل ثانویه جرم گرفته است. شاید دلیل هشتاد یا نود درصد سرد و گرم شدن همین یک مورد باشد. (که معمولن با ارور 70 در ایران رادیاتور نشان داده میشود.) در پکیج های دو مبدله معمولن بعد از گذشت دوسال از شروع کار پکیج, مبدل ثانویه جرم میگیرد و باید با اسید شستشو داده

شودد. البته زمان دوسال تقریبی است و به عوامل مختلفی بستگی دارد

علت خاموش شدن پکیج ایران رادیاتور

احتمال سوم:سنسور ابگرم مصرفی خراب است به ندرت اتفاق می افتد.

احتمال چهارم :در دستگاهایی ک با فلومتر کار میکنند خرابی فلومتر و اشتباه اعلام کردن دبی

احتمال پنجم: بعضی مواقع زمانی ک شیر ابگرم راباز میکنیم اب به خوبی گرم میشود اما زمانی ک اب را با سرد مخلوط میکنیم اب به جای ولرم شدن سرد میشود. در این موارد تقریبا با قاطعیت میشود گفت اشکال از فلوسوئیچ یا فلومتر است.

احتمال ششم:پرشر فن خراب است.و قطع و وصل میکند. به همین دلیل اب سرد و گرم میشود به ندرت اتفاق می افتد.

احتمال هفتم:شعله بلند دستگاه تنظیم نیست. این مورد بیشتر در مواقعی بروز میکند ک فشار ابگرم نسبتن کم باشد .نشانه ان هم این است ک اب به اندازه کافی گرم میشود دما به سرعت به بالای شصت میرسد. و دستگاه برای چند لحظه خاموش میشود.

احتمال هشتم:سنسور شوفاژ مشکل دارد. البته ب ندرت اتفاق میفتد.

احتمال نهم:مبدل اولیه جرم گرفته.البته این مورد فقط در دستگاهای دو مبدل اتفاق میفتد.

احتمال دهم :پمپ ضعیف شده است.

احتمال یازدهم : فشار اب سردی ک وارد پکیج میشود بیش از حد کم است. در نتیجه اب بلافاصله جوش میشود و سنسور ابگرم مصرفی فرمان قطع شعله را میدهد. و این روند مدام تکرار میشود و اب گرم و سرد میشود

کپی برداری ازین مطلب شرعا و قانونا جایز نیست مگر با ذکر منبع به صورت لینک و یا در استفاده های کاملا شخصی 

علت خاموش شدن پکیج ایران رادیاتور

 

علت خاموش  شدن پکیج ایران رادیاتور
علت خاموش شدن پکیج ایران رادیاتورتکنوفن