لیست خطاهای پکیج ایران رادیاتور

Rate this item
(1 Vote)

لیست خطاهای پکیج ایران رادیاتور

ارور 40 70                             کمبود فشار در مدار رادیاتور                         خطای 40 70


ارور40 70 80                               بالا رفتن بیش از حد دما                   خطای 40 70


ارور 50 80                                   خرابی ترمیستور ابگرم مصرفی                خطای 50 80


ارور 40 80                            نشت دود به محیط یا خرابی سنسور حرارتی       خطای 40 80


ارور 70 80                                  مشکل در ایجاد شعله                              خطای 70 80


ارور 70                                       بالا رفتن بیش از حد دما                                خطای 70


ارور 40 60 80                             خرابی در قسمت فن                           خطای 40 60


ارور 50 70                                     خرابی ntc ابگرم مصرفی                      خطای 50


ارور 40 60 70                              خرابی در قسمت فن                       خطای 40 60


ارور 50 70 80                              خرابی ntc شوفاژ                             خطای 50 70 80


ارور  30 40                                     خرابی برد                                      خطای 30 40


ارور 80                                          بالا رفتن دما بیش از حد                        خطای 80


ارور 60 80                                     یخ زدایی با پمپ روشن                         خطای 60 80


ارور 60 70                                       یخ زدایی با مشعل روشن                    خطای 60 70


ارور 50 60                                         خراب ی سنسور شوفاژ                     خطای 50 60

لیست خطاهای پکیج ایران رادیاتور

 

لیست خطاهای پکیج ایران رادیاتور
لیست خطاهای پکیج ایران رادیاتور
تکنوفن