رسوب زدایی مبدل گرمایی آبگرمکن دیواری

Rate this item
(0 votes)

 رسوب زدایی مبدل گرمایی آبگرمکن دیواری

  رسوب زدایی مبدل گرمایی آبگرمکن دیواری دستور کار: رسوب زدایی مبدل گرمایی آبگرمکن دیواری به روش ثقلی
زمان اجرا: 180 دقىقه
ابزار و وسایل لازم:
1- لوله پلی پروپیلن 20 میلی متر یک متر 1 عدد
2- بوشنP.P یک سردنده توپیچ 2 عدد
3- شلنگ لاستیکی 2 عدد

 رسوب زدایی مبدل گرمایی آبگرمکن دیواری

 

 

 

 رسوب زدایی مبدل گرمایی آبگرمکن دیواری
رسوب زدایی مبدل گرمایی آبگرمکن دیواری


4- قیف پلاستیکی متوسط 1 عدد
5- ظرف پلاستیکی مناسب برای جمع آوری اسید خروجی از مبدل 1 عدد
6- مبدل گرمایی رسوب دار( 1 عدد(
7- دستکش لاستیکی
8- عینک محافظ سفید
9- تشت پلاستیکی بزرگ برای ریختن آب و قرار دادن مبدل درآن
10- ماسک یک بار مصرف
11- اسید کلریدریک )جوهر نمک( 20%  2 لیتر

نکات فنی و ایمنی:


1- در جــریان رسوبزدایی از مــاسک، لباسکــار، دستکش و عینک استفاده کنید.


2- در حین ریختن اسید از پاشش آن بر روی زمین، لباس کار و اعضای بدن جلوگیری کنید.


3- در صورت پاشیدن اسید برروی اعضای بدن آن را ًفورا باآب بشویید.1- پس از پوشیدن لباس کار مناسب و تحویل گرفتن ابزار و وسایل از انبار با رعایت نکات ایمنی و مطابق آنچه در رسوب زدایی ثقلی گفته شده است   رسوب زدایی مبدل گرمایی آبگرمکن دیواری مبدل گرمایی را از محل خود بروی آبگرمکن جدا نموده رسوب زدایی کنید.


2- قبل از شروع به رسوب گیری مبدل را بررسی و از نظر دوده و گرد و غبار تمییز کنید .


3- وسایل رسوب زدایی را شستشو و در محل امن قرار دهید .

رسوب زدایی با پمپ


یکی دیگر از روشهای رسوبگیری مبدلها استفاده از پمپ میباشد

در این روش پمپ اسیدشویی را در ظرف اسید قرار میدهیم و خروجی پمپ را به یک طرف مبدل گرمایی وصل نموده و طرف دیگر مبدل گرمایی با استفاده از شلنگ لاستیکی به ظرف ارتباط می دهیم .


پس از چند دقیقه کار کرد پمپ تمام جرم داخل مبدل گرمایی گرفته میشود. پس از پایان کار در ظرف مربوطه آب تمیز ریخته و مبدل را با آب شست وشو میدهیم و در محل خود نصب مینماییم لازم به ذکراست که بعضی از سرویسکاران در بازارکار از پمپ آب کولر نیز استفاده می کنند که در این روش

مشکلی وجود دارد که بخار اسید باعث خرابی زودرس شافت پمپ کولر شده و نهایتاً باعث خرابی پمپ کولر میشود و مقرونبه صرفه نمیباشد


دستور کار: رسوب زدایی مبدل گرمایی توسط پمپ


زمان اجرای دستور کار: 150 دقیقه
وسایل مورد نیاز:
1- پمپ اسید شویی 1 عدد
2- شلنگ قابل انعطاف 2
3- ظرف مناسب پلاستیکی جهت ریختن اسید 1 عدد
4- مبدل گرمایی 1 عدد
5- اسید 1گالن
6- آب 1 گالن
7- عینک محافظ
8- ماسک دهنی


1- باتوجه به اینکه پمپ مربوطه از برق 220 ولت استفاده می کند نهایت دقت نسبت به عایق بودن کامل سیمها داشته باشید.


2- سیم رابط مورد استفاده حتماً عایق و سالم باشد و از قرار گرفتن آن در مسیر عبور و مرور اجتناب گردد.


3- دقت داشته باشید پمپ مربوطه هیچگونه اتصال بدنه نداشته باشد.


4- با توجه به اینکه اسید باعث خوردگی فلزات میشود بیشتر از پمپهای پلاستیکی استفاده شود.


5- حتماً جهت جلوگیری از استنشاق گاز اسید از ماسک و عینک استفاده شود


1- اسید را داخل ظرف پلاستیکی بریزید.


2- آب مبدل حرارتی را کاملاًتخلیه نمایید.


3-  پمپ اسید شویی را داخل ظرف اسید قرار دهید به صورتی که مکش پمپ داخل اسید قرار گیرد.


4- شلنگ خروجی پمپ را به ورودی مبدل گرمایی وصل نمایید.

5- شلنگ خروجی از مبدل گرمایی را داخل ظرف اسید قرار دهید.


6- سیم پمپ را به برق وصل کنید تا اسید درون مبدل گردش نماید و منتظر میمانیم که تمام رسوبهای داخل مبدل گرفته شود و در پایان پمپ را داخل ظرف آب تمیز قرار می دهیم


تا مبدل کامل شسته شود و پس از اتمام کار مبدل رسوبگیری شده را مورد بررسی قرار دهید و وسایل را  شستشو و در محل امن قرار دهید .

 رسوب زدایی مبدل گرمایی آبگرمکن دیواری

تکنوفن