سرد و گرم شدن آب پکیج

Rate this item
(1 Vote)

 سرد و گرم شدن آب پکیج

علت  سرد و گرم شدن اب در پکیج دیواری چیست؟؟؟

چرا اب پکیج دیواری گرم و سرد میشود

دلیل  اول سرد و گرم شدن اب پکیج:

 سرد و گرم شدن آب پکیج


مبدل ثانویه جرم گرفته است. شاید دلیل هشتاد یا نود درصد سرد و گرم شدن همین یک مورد باشد. در پکیجهای دو مبدله معمولن بعد از گذشت دوسال از شروع کار پکیج, مبدل ثانویه جرم میگیرد و باید با اسید شستشو داده شودد. البته زمان دوسال تقریبی است و به عوامل مختلفی بستگی دارد
سرد و گرم شدن آب پکیج دیواری

دلیل دوم سرد و گرم شدن آب پکیج :

فشار اب ورودی واحد مسکونی راچک کنید تا نوسان نداشته باشد. در بعضی مواقع بدلیل تنظیم نبودن پمپ اب ساختمان اب نوسان زیادی دارد و دلیل سرد و گرم شدن اب هم همین موضوع است. و به پکیج مربوط نمیشود

دلیل سوم سرد و گرم شدن آب در  پکیج:

سنسور ابگرم مصرفی خراب است و با اشتباه اعلام کردن دمای انداز گیری شده باعث سرد و گرم شدن آب  پکیج  می شود  / به ندرت اتفاق می افتد.

دلیل چهارم سرد و گرم شدن آب پکیج:

در دستگاهایی ک با فلومتر کار میکنند خرابی فلومتر وبا  اشتباه اعلام کردن دبی باعث سرد و گرم شدن آب پکیج میشوند

دلیل پنجم سرد و گرم شدن آب پکیج:

بعضی مواقع زمانی ک شیر ابگرم راباز میکنیم اب به خوبی گرم میشود اما زمانی ک اب را با سرد مخلوط میکنیم اب به جای ولرم شدن سرد میشود. در این موارد تقریبا با قاطعیت میشود گفت اشکال از فلوسوئیچ یا فلومتر است.

دلیل ششم سرد گرم شدن آب پکیج:

پرشر فن خراب است.و قطع و وصل میکند. به همین دلیل اب سرد و گرم میشود به ندرت اتفاق می افتد.

دلیل هفتم سرد و گرم شدن اب پکیج:

شعله بلند دستگاه تنظیم نیست. این مورد بیشتر در مواقعی بروز میکند ک فشار ابگرم نسبتن کم باشد .نشانه ان هم این است ک اب به اندازه کافی گرم میشود دما به سرعت به بالای شصت میرسد. و دستگاه برای چند لحظه خاموش میشود.

دلیل هشتم سرد و گرم شدن آب پکیج :

سنسور شوفاژ مشکل دارد. به تجربه ثابت شده اشکال در سنسور شوفاژ ممکنه هر اشکال بیربطی را در پکیج با عث شود . البته ب ندرت اتفاق میفتد.

دلیل نهم گرم و سرد شدن آب پکیج :

مبدل اولیه جرم گرفته.البته این مورد فقط در دستگاهای دو مبدل اتفاق میفتد.

دلیل دهم  سرد و گرم شدن آب پکیج:

پمپ ضعیف شده است.یا قدرت پمپ بر روی درجه کم تنظیم شده است

دلیل یازدهم سرد و گرم شدن آب پکیج  :

فشار اب سردی ک وارد پکیج دیواری میشود بیش از حد کم است. در نتیجه اب بلافاصله جوش میشود و سنسور ابگرم مصرفی فرمان قطع شعله را میدهد. و این روند مدام تکرار میشود و اب گرم و سرد میشود

  البته اینها تمامی دلایل نیستند  و ممکن است بتوان دلایل دیگری برای سرد  و گرم شدن اب در پکیج دیواری بر شمرد

 

 سرد و گرم شدن آب پکیج
سرد و گرم شدن آب پکیج


 

 چرا اب پکیج سرد و گرم می شود

دلیل گرم و سرد شدن اب در پکیج ایران رادیاتور

علت گرم و سرد شدن اب پکیج دیواری چیست

چرا اب پکیج دیواری گرم و سرد میشود

چرا اب پکیج گرم و سرد میشود

علت گرم و سرد شدن اب پکیج چیست

 سرد و گرم شدن آب پکیج

تکنوفن