سرویس پکیج سازمان برنامه

Rate this item
(2 votes)

سرویس پکیج سازمان برنامهآیا در شهر تهران به دنباله یک سرویسکار  پکیج خوب و مطمین هستید ؟ آیا نمیدانید که راهکارهای نصب رادیاتور چیست؟ آیا نمی خواهید که شوفازخانه هایتان به مشکل بربخورد؟ آیا در فصل سرما  رادیاتورهایتان خراب است ؟ پس با ما همراه باشید ....

ما برای تک تک خواسته ها و سوالات شما جوابی خواهیم داشت و می توانیم در اسرع وقت برای شما سرویسکار مجرب و متعهد بفرستیم ..

سرویس پکیج سازمان برنامه


در سیستم حرارت مركزی كه با عنوان شوفاژ مطرح می شود .در محلی به نام موتورخانه دستگاههایی از قبیل دیگ، مشعل، پمپ، و... نصب شده و حرارت به سیال واسطه كه میتواند ابباشد منتقل گردیده سپس پمپ موجود در موتورخانه ابگرم را توسط لوله كشی به داخل اتاقها هدایت

نموده و وارد رادیاتورهای مستقر در اتاق می كند این رادیاتورها گرما را به اتاق منتقل كرده و در نتیجه دمای اب كاهش می یابد .و آب توسط لوله برگشت به طرف موتورخانه رفته و برای جذب مجدد گرما به داخل دیگ هدایت می شود و بار دیگر

این سیكل و چرخه تكرار می شود .  اصولا در سیستم حرارت مركزی كه از آبگرم استفاده می شود .دمای خروجی اب از دیگ 180 درجه فارنهایت و دمای ورودی اب به داخل دیگ كه گرمای لازم را به اتاق منتقل كرده است . برابر  درجه فارنهایت در نظر گرفته می شود .به عبارت دیگر اختلاف دمای

ابگرم خروجی از دیگ و آب برگست داده شده از ساختمان برابر 20 درجه فارنهایت است .  نحوه گرم شدن اتاق توسط رادیاتور به صورت جابجایی آزاد یا طبیعی میباشد .هوای بالای رادیاتور معمولا به دلیل گرم شدن سبك شده و به طرف بالا حركت میكند و هوای سرد طرف مقابل اتاقجایگزین آن می

شود .به همین ترتیب یك چرخش طبیعی در جریان هوای اتاق بوجود آمده و دمایتمامی نقاط اتاق بالا رفته و اتاق گرم می شود . رادیاتور شوفاژ فاقد هرگونه موتور یا وسیله برقی است .پس نمیتوان توسط رایاتور شوفاژ دمای اتاق را كنترل كرد .میزان رطوبت نسبی اتاق نیز قابل كنترل نمی باشد

.اصولا وقتی هوای اتاق گرممی شود .میزان درصد رطوبت نسبی كاهش می یابد .به عبارت دیگر رادیاتور شوفاژ میزان رطوبت نسبی اتاق را كاهش می دهد .و بایستی توسط افزودن بخار به هوای اتاق میزان رطوبت مورد نیاز انسان را تامین نمود . طور كلی در زمستان فضاهایی كه كنترل دما و در

صد رطوبت نسبی در آنها اهمیت زیادی نداردمی توان از رادیاتور شوفاژ استفاده نمود .( هرچند دمای اتاق در سیستم رادیاتوری به راحتی و به كمك كنترل كننده های الكتریكی و مكانیكی قابل كنترل است )

 محل نصب رادیاتور

 

سرویس پکیج سازمان برنامه
سرویس پکیج سازمان برنامه

سرویس پکیج سازمان برنامه


در زیر پنجره یا كنار دیوارهای خارجی است .علت این است كه توسط رادیاتور شوفاژ در فصلزمستان دائما گرما به اتاق افزوده می شود .ولی دمای اتاق بالا نمی رود و این دما ثابت می ماندچون بخش بیشتری از گرمای تولید شده تلف می شود .تلفات حرارتی از دو طریق انجام میگیرد . یكی تلفات

حرارتی ناشی از جداره ها از قبیل سقف- كف و دیوار و پنجره و... دیگری تلفات حرارتی ناشی از نفوذ هوای سرد از درزهای پنجره می باشد .به عبارت دیگر چه بخواهیم و نخواهیم این تلفات حرارتی صورت می گیرد . ما فقط میتوانیم میزان آن را كاهش دهیم ولی نمیتوانیم آن را به طور كامل حذف

نماییم . پس بهتر است رادیاتور را در زیر پنجره نصب كنیم تا مقداری از حرارت رادیاتور صرف تلفات پنجره وجدارها شود .و بخشی كه باقی می ماند اتاق را گرم كرده و دمای ان را در حدی مناسب نگه دارد .و بتوانیم در نزدیكی پنجرهاز اتاق استفاده نماییم . اگر رایاتور در خلاف ضلع پنجره نصب شود .

به دلیل سردی محیط اطراف پنجره استفاده از آن محیط خالی از اشكال نمی باشد . پیشنهاد دیگری كه در اینجا مطرح است این می باشد . كه در حد امكان پنجره ها دارای شیشه دوبل یا دولایه باشند . استفاده از شیشه دوجداره علاوه بر اینكه سبب عایق صدا خواهد بود . همچنی میزان ضریب

انتقال حرارت شیشه را به حد نصف می رساند .در نتیجه تلفات حرارتی كاهش می یابد . و سبب صرفه جویی در مقدار پره های رادیاتور می شود .و در فصل زمستان از خیس شدن شیشه در سطح داخل اتاق جلوگیری میكند . چون سطح شیشه در فصل زمستان یك لایه سرداست . در اثر تماس

بخلر آب در داخل اتاق با آن در روی شیشه آب جاری می شود . ولی وقتیكه شیشه دوجدار باشد . سطح داخلی آن گرم شده و میعان در سطح شیشه اتاق نخواهد افتاد .
 
رادیاتورهای شوفاژ از نظر جنس به سه دسته تقسیم می شوند:

1. چدنی


2. فولادی


3. الومینیومی


سرویس پکیج سازمان برنامه

تکنوفن