تنظیم و راه اندازی پمپ اب خانگی و صنعتی

Rate this item
(0 votes)


تنظیم و راه اندازی پمپ اب خانگی و صنعتی

پمپ آب خانگی

 تنظیم و راه اندازی پمپ اب خانگی و صنعتی پمپ خانگی، پمپی است که در مصارف خانگی جهت تقویت فشار آب خانگی استفاده می شود. برای افزایش فشار آب خانگی از پمپ های مختلفی می توان استفاده کرد که در ذیل نمونه های آن ذکر شده است. پیشنهاد می شود جهت انتخاب صحیح پمپ افزایش فشار آب خانگی مورد نیاز شما با کارشناسان ما مشاوره نمایید تا کلیه نیازهای شما را پوشش دهد.  تنظیم و راه اندازی پمپ اب خانگی و صنعتی


فروش پمپ آب خانگی نیم اسب و بالاتر

تنظیم و راه اندازی پمپ اب خانگی و صنعتی


 راهنمای انتخاب پمپ خانگی آبعوامل موثر در نوع این پمپ عبارتند از:

    تعداد طبقات ساختمان
    متراژساختمان
    تعداد شیر موجود
    میزان مصرف آب

انواع پمپ قابل ارائه جهت مصارف خانگی:

    پمپ با مخزن انبساط
    پمپ با کلید اتوماتیک
    بوستر پمپ

که با توجه به میزان مصرف آب، یکی از پمپ های مذکور انتخاب خواهد شد. موتور پمپ آب خانگی یا الکتروپمپ خانگی برای افزایش فشار آب خانه ها و آپارتمان ها بکار برده می شود و این پمپ آب قوی کاملا مشکل مصرف کننده را برطرف می نماید.  تنظیم و راه اندازی پمپ اب خانگی و صنعتی


پمپ آب خانگی بی صدا یا پمپ آب خانگی کم صدا: تنظیم و راه اندازی پمپ اب خانگی و صنعتی  تنظیم و راه اندازی پمپ اب خانگی و صنعتی


کلیه پمپ ها موجود در بازار ایران دارای صدا می باشند و این اشتباه مرسوم در بازار کاملا غلط می باشد. به اطلاع مشتریان عزیز می رستند که واژه پمپ آب خانگی بی صدا فقط برای سوء استفاده می باشد. لذا پمپ خای موجود در بازار دارای صدا بوده و فقط در برندها و مدل های مختلف، میزان صدا متفاوت می باشد.


روش تنظیم پمپ آب خانگی: تنظیم و راه اندازی پمپ اب خانگی و صنعتی  تنظیم و راه اندازی پمپ اب خانگی و صنعتی

تنظیم وراه اندازی پمپ اب خانگی وصنعتی
تنظیم وراه اندازی پمپ اب خانگی وصنعتی


الکتروپمپ های آب خانگی به دو دسته تقسیم می شوند. اول الکتروپمپ های افزایش فشار آب و دوم الکتروپمپ های آب در گردش ( سیرکولاتور یا پمپ های برگشت آب گرم ) که این سری از پمپ ها جهت به گردش درآوردن آب گرمدر یک مدار بسته (مثل شوفاژخانه ها) استفاده می گردد و عموما الکتروموتورهای آنها ۱۵۰۰ دور هستند ولی الکتروموتور های پمپ مورد اول ۳۰۰۰ دور هستند. هرچه میزان دور الکتروموتور بیشتر باشد میزان فشار و صدای تولیدی در هنگام کار بیشتر خواهد بود. تنظیم و راه اندازی پمپ اب خانگی و صنعتی تنظیم و راه اندازی پمپ اب خانگی و صنعتی

تنظیم و راه اندازی پمپ اب خانگی و صنعتیعموما جهت اتوماتیک کردن پمپ های افزایش فشار از سه سیستم استفاده می گردد: تنظیم و راه اندازی پمپ اب خانگی و صنعتی  تنظیم و راه اندازی پمپ اب خانگی و صنعتی
الف. استفاده از منبع تحت فشار
ب. استفاده از ست کنترل یا کلید دیجیتال
ج. استفاده از تابلو فرمان (جهت الکتروپمپ های سه فاز و احیانا اینورتر)

تنظیم و راه اندازی پمپ اب خانگی و صنعتی


 

تکنوفن