دریل کاری ساختمانی در غرب تهران

Rate this item
(0 votes)

دریل کاری ساختمانی در غرب تهران

زمانی که سوراخ تحت دریل کاری باز می شود، موقعی که سوراخ با ذرات مختلف و تراشه ها گرفته می شود یا موقعی که سرمته به میلگردهای داخل بتون مسلح برخورد می کند، فشار و نیروی بسیار قوی و ناگهانی پیچشی به ابزار / سر مته وارد می گردد. همیشه از دسته جانبی ( دسته کمکی ) استفاده کرده و ابزار را خیلی محکم با دسته جانبی و دسته اصلی 

که کلید قطع و وصل روی آن قرار دارد ) بگیرید. اگر این کار را انجام ندهید، کنترل ابزار از دست شما خارج شده و امکان دارد جراحت های شدیدی ایجاد کند.

هنگام دریل کاری در بتون، گرانیت، کاشی و غیره، کلید اهرمی تغییر حالت کاری را به سمت علامت چکش ببرید تا از حالت « دریل کاری چکشی » استفاده کنید.

سرمته را در موقعیت مناسب برای دریل کاری قرار داده و سپس کلید قطع و وصل را فشار دهید. به ابزار فشار بیش از حد وارد نکنید. فشار ملایم بهترین نتیجه را بدست می دهد. وضعیت ابزار را حفظ کرده و نگذارید از سوراخ بیرون بلغزد.

اگر داخل سوراخی که زده اید با تراشه یا براده پر شده است، فشار بیشتر وارد نکنید. در عوض، چرخش ابزار را متوقف کرده و سپس سرمته را کمی از سوراخ بیرون بیاورید. با چندبار تکرار این کار، سوراخ تمیز شده و می توانید دریل کاری عادی را از سر بگیرید.

عملیات دریل کاری

 

 

 

 

 

 

دریل کاری ساختمانی
دریل کاری ساختمانیهنگام دریل کاری در چوب، فلزات و یا مواد پلاستیکی، کلید اهرمی تغییر حالت کاری را به سمت علامت مته ببرید تا از حالت « دریل کاری عادی » استفاده کنید.

دریل کاری در چوب

هنگام دریل کاری در چوب، بهترین نتیجه زمانی بدست خواهد آمد که دریل چوب مجهز به یک پیچ راهنما باشد. پیچ راهنما با فشار دادن سرمته بروی قطعه کار، دریل کاری را آسان تر می سازد.

دریل کاری در فلزات

برای اینکه از سر خوردن سرمته در ابتدای دریل کاری جلوگیری شود، با قم و چکش روی نقطه ای که می خواهید سوراخ کنید ضربه زده و یک تو رفتگی ایجاد کنید. نوک سرمته را روی این تورفتگی قرار داده و دریل کاری را شروع کنید.

اگر می خواهید در فلزات دریل کاری کنید از مواد روانساز برش استفاده کنید. البته آهن و برنج از این قاعده مستثنی هستند و باید آنها را بصورت خشک دریل کاری کرد.

زمانی که سوراخ تحت دریل کاری باز می شود، موقعی که سوراخ با ذرات مختلف و تراشه ها گرفته می شود یا موقعی که سرمته به میلگردهای داخل بتون مسلح برخورد می کند، فشار و نیروی بسیار قوی و ناگهانی پیچشی به ابزار / سر مته وارد می گردد. همیشه از دسته جانبی ( دسته کمکی ) استفاده کرده و ابزار را خیلی محکم با دسته جانبی و دسته اصلی (

که کلید قطع و وصل روی آن قرار دارد ) بگیرید. اگر این کار را انجام ندهید، کنترل ابزار از دست شما خارج شده و امکان دارد جراحت های شدیدی ایجاد کند.

هنگام دریل کاری در بتون، گرانیت، کاشی و غیره، کلید اهرمی تغییر حالت کاری را به سمت علامت چکش ببرید تا از حالت « دریل کاری چکشی » استفاده کنید.

سرمته را در موقعیت مناسب برای دریل کاری قرار داده و سپس کلید قطع و وصل را فشار دهید. به ابزار فشار بیش از حد وارد نکنید. فشار ملایم بهترین نتیجه را بدست می دهد. وضعیت ابزار را حفظ کرده و نگذارید از سوراخ بیرون بلغزد.

اگر داخل سوراخی که زده اید با تراشه یا براده پر شده است، فشار بیشتر وارد نکنید. در عوض، چرخش ابزار را متوقف کرده و سپس سرمته را کمی از سوراخ بیرون بیاورید. با چندبار تکرار این کار، سوراخ تمیز شده و می توانید دریل کاری عادی را از سر بگیرید.

عملیات دریل کاری :

هنگام دریل کاری در چوب، فلزات و یا مواد پلاستیکی، کلید اهرمی تغییر حالت کاری را به سمت علامت مته ببرید تا از حالت « دریل کاری عادی » استفاده کنید.

دریل کاری در چوب :

هنگام دریل کاری در چوب، بهترین نتیجه زمانی بدست خواهد آمد که دریل چوب مجهز به یک پیچ راهنما باشد. پیچ راهنما با فشار دادن سرمته بروی قطعه کار، دریل کاری را آسان تر می سازد.

دریل کاری در فلزات :

برای اینکه از سر خوردن سرمته در ابتدای دریل کاری جلوگیری شود، با قم و چکش روی نقطه ای که می خواهید سوراخ کنید ضربه زده و یک تو رفتگی ایجاد کنید. نوک سرمته را روی این تورفتگی قرار داده و دریل کاری را شروع کنید.

اگر می خواهید در فلزات دریل کاری کنید از مواد روانساز برش استفاده کنید. البته آهن و برنج از این قاعده مستثنی هستند و باید آنها را بصورت خشک دریل کاری کرد.

دریل کاری ساختمانی در غرب تهران

 

 

 

دریل کاری ساختمانی در غرب تهران
دریل کاری ساختمانی در غرب تهرانفشار دادن بیش از حد ابزار هیچ تاثیری در بالا رفتن سرعت دریل کاری نخواهد داشت. در واقع، فشار بیش از حد فقط باعث خراب شدن نوک سرمته، کاهش بازدهی ابزار و کوتاه شدن عمر مفید ابزار شما خواهد شد.

زمانی که سوراخ تحت دریل کاری باز می شود، فشار و نیروی بسیار قوی به ابزار / سرمته وارد می گردد. ابزار را محکم گرفته و موقعی که سرمته در حال گذشتن از قطعه کار است بسیار دقت کنید.

برای خارج ساختن سرمته ای که گیر کرده کافی است کلید تغییر جهت را جابجا کنید تا جهت چرخش معکوس شده و سرمته بیرون بیاید. اما توجه داشته باشید که اگر ابزار را محکم نگرفته باشید امکان دارد ابزار با حرکت ناگهانی عقب برود.

همیشه قطعه کارهای کوچک را در گیره یا تجهیزات نگهدارنده مشابه قرار داده و محکمم کنید.

نگهداری دریل کاری ساختمان در غرب تهران

همیشه پیش از بازدید ابزار یا انجام هرگونه کار نگهداری، ابزار را خاموش کرده و دوشاخه آنرا ابز برق بکشید.

به منظور حفظ ایمنی و اطمینان پذیری دستگاه، تعمیرات، بازدید و تعویض زغال، کارهای نگهداری و یا تنظیمات باید توسط مراکز خدمات مجاز و فقط با استفاده از قطعات یدکی اصل انجام شوند.

فشار دادن بیش از حد ابزار هیچ تاثیری در بالا رفتن سرعت دریل کاری نخواهد داشت. در واقع، فشار بیش از حد فقط باعث خراب شدن نوک سرمته، کاهش بازدهی ابزار و کوتاه شدن عمر مفید ابزار شما خواهد شد.

زمانی که سوراخ تحت دریل کاری باز می شود، فشار و نیروی بسیار قوی به ابزار / سرمته وارد می گردد. ابزار را محکم گرفته و موقعی که سرمته در حال گذشتن از قطعه کار است بسیار دقت کنید.

برای خارج ساختن سرمته ای که گیر کرده کافی است کلید تغییر جهت را جابجا کنید تا جهت چرخش معکوس شده و سرمته بیرون بیاید. اما توجه داشته باشید که اگر ابزار را محکم نگرفته باشید امکان دارد ابزار با حرکت ناگهانی عقب برود.

همیشه قطعه کارهای کوچک را در گیره یا تجهیزات نگهدارنده مشابه قرار داده و محکمم کنید.

همیشه پیش از بازدید ابزار یا انجام هرگونه کار نگهداری، ابزار را خاموش کرده و دوشاخه آنرا ابز برق بکشید.

به منظور حفظ ایمنی و اطمینان پذیری دستگاه، تعمیرات، بازدید و تعویض زغال، کارهای نگهداری و یا تنظیمات باید توسط مراکز خدمات مجاز و فقط با استفاده از قطعات یدکی اصل  ماانجام شوند.

 

 

 

دریل کاری ساختمانی
دریل کاری ساختمانی
تکنوفن