خدمات جوشکاری در تهران

Rate this item
(0 votes)

 

خدمات جوشکاری در تهران

 خدمات جوشکاری در تهران به طور کلی می توانیم خدمات جوشکاری  را به موارد زیر تقسیم بندی کنیم: خدمات جوشکاری در تهران

1. طراحی و نصب انواع رابیتس کاری و جوشکاری

2. برشکاری و خرده کاری آهنی

3. ساخت پل اهنی در پیاده رو برای پارکینگ

خدمات جوشکاری در تهران

4. جوشکاری سیار - تمام نقاط ,،درب وپنجره،نرده , حفاظ ،  خدمات جوشکاری در تهران

 لازم به تذکر می باشد که همان طور که در مقالات قبلی گفته شد کلیه این خدمات به صورت شبانه روزی و بدون تعطیلی می باشد. خدمات جوشکاری در تهران

 عیب های جوشکاری در سازه های فلزی و نحوه تست کیفیت جوشکاری خدمات جوشکاری در تهران

۱٫ طراحی و اجرای سازه فلزی

 

 

خدمات جوشکاری در تهران
خدمات جوشکاری در تهران۲٫ عیبها و ناپیوستگى های معمول در جوشکاری

۳٫ ناپیوستگیهاى فلز جوش و فلز پایه

۳-۱ . ترکها

۳-۲٫ ذوب و نفوذ ناقص

۳-۳٫ سرباره های محبوس شده

۳-۴٫ تخلخل

۳-۵٫ بریدگی کنار جوش.

۳-۶ . پرشدن ناقص

۳-۷٫ سررفتن

۳-۸٫ تحدب بیش از حد

۳-۹٫ لکه قوس و پاشش

۳-۱۰٫ اعوجاج

۳-۱۱ . تورق و پارگى سراسری

۱۲٫۳٫ جابجا شدن و ناپیوستگی هاى ابعادى

۴٫ آزمایشهای جوش

۴-۱٫ ارزیابى جوشکار

خدمات جوشکاری در تهران

تکنوفن