سرویس و تمیز کردن کولر بعد از فصل تابستان

Rate this item
(3 votes)

سرویس و تمیز کردن کولر بعد از فصل تابستان

سرویس و تمیز کردن کولر بعد از فصل تابستان

اگر می خواهید کولر سال های متمادی برای شما کار کند، پیشنهاد می شود به شرح زیر هر سال پس از فصل تابستان آن را سرویس و تمیز کنید تا برای سال بعد آماده ی بهره برداری شود. سرویس و تمیز کردن کولر بعد از فصل تابستان

    کلید مخصوص کولر را در وضعیت تصویر زیر قرار دهید. سرویس و تمیز کردن کولر بعد از فصل تابستان

    فیوز مینیاتوری کولر را قطع کنید.


    شیر فلکه ی آب کولر را به طور کامل ببندید. سرویس و تمیز کردن کولر بعد از فصل تابستان


    درپوش های کولر را به وسیله ی دستکش و با استفاده از دستگیره های درپوش، مطابق تصویر زیر ابتدا به طرف بالا بکشید، سپس پایین درپوش ها را به طرف خارج کولر بکشید و آن ها را از کولر جدا کنید. سرویس و تمیز کردن کولر بعد از فصل تابستان

سرویس و تمیز کردن کولر بعد از فصل تابستان
سرویس و تمیز کردن کولر بعد از فصل تابستان    پس از بازکردن درپوش های کولر و برداشتن درپوش ترمینال، به وسیله فازمتر، فاز را در اتصال های ورودی ترمینال کنترل کنید. در صورت بودن فاز در ترمینال کولر، قبل از هر اقدام فاز کولر را از تابلوی فیوز ها قطع کنید. زیرا فیوز مینیاتوری سر راه نول قرار دارد. بنابراین فیوز را در مسیر فاز قرار دهید.


    شناور کولر که در تصویر زیر مشاهده می شود، در اثر ورود هوای آلوده به کولر، ذرات پوشال، رسوب های آب و زنگ زدگی بدنه ی کولر، کثیف شده و احتمالاً از تنظیم خارج شده است. بنابراین شناور را از بدنه ی کولر باز و آن را کاملاً تمیز کنید.

    پمپ آب کولر و صافی آب را که در تصویر زیر مشاهده می شود به علت کثیف شدن آب تشتک کولر بایستی از کولر جدا شوند تا سرویس و تمیز شوند. سرویس و تمیز کردن کولر بعد از فصل تابستان

سرویس و تمیز کردن کولر بعد از فصل تابستان


    برای تخلیه ی آب کثیف تشتک کولر، لوله و دریچه ی اطمینان آب تصویر زیر را به وسیله ی مهره ی پلاستیکی که از زیر تشتک به لوله ی سرریز پیچ شده، از تشتک کولر باز کنید تا آب تشتک کولر خارج شود. سرویس و تمیز کردن کولر بعد از فصل تابستان

    لوله و دریچه ی اطمینان آب را کاملاً تمیز کنید. سرویس و تمیز کردن کولر بعد از فصل تابستان


    پس از تخلیه ی آب تشتک، سرهای سیم رابط پمپ را از ترمینال باز کنید. سرویس و تمیز کردن کولر بعد از فصل تابستان


    مطابق تصویر زیر نگهدارنده ی پلاستیکی پمپ آب را به وسیله پیچ گوشتی تخت مناسب از بدنه ی کولر جدا کنید. سرویس و تمیز کردن کولر بعد از فصل تابستان

    سرشیلنگ رابط پمپ و سه راهی آب را از پایه ی پمپ جدا کنید.سرویس و تمیز کردن کولر بعد از فصل تابستان


    سرشیلنگ را از سه راهی آب بیرون بیاورید.


    شیلنگ رابط، سه راهی و آب پخش کن ها را تمیز کنید.


    پروانه ی کولر و کانال داخلی را تمیز کنید.


    پس از تمیز کردن صافی و سرویس و روغن کاری پمپ آب آن را مونتاژ کرده و در محل خود مطابق تصویر زیر نصب کنید، سپس شیلنگ رابط آب را از طریق سوراخ صافی به پایه ی پمپ وصل کنید. سرویس و تمیز کردن کولر بعد از فصل تابستان

    لوله ی آب رابط بین شیر فلکه و انتهای شناور روی بدنه ی کولر را باز کنید و پس از تخلیه ی آب آن و تمیز کردن تشتک کولر، آن را داخل تشتک کولر بگذارید تا سال  آینده هنکام بهره برداری کولر استفاده شود.


    سرسیم های کابل سه سیمه ی موتور دو دور را از ترمینال باز کنید.

سرویس و تمیز کردن کولر بعد از فصل تابستان


    موتور دو دور را از پایه ی آن باز کنید. ابتدا لقی محوری و شعاعی محور موتور را کنترل کنید، سپس موتور باز، سرویس و روغن کاری شود. سرویس و تمیز کردن کولر بعد از فصل تابستان


    پس از سرویس و روغن کاری یاتاقان موتور، چنان چه نیاز به تعویض یاتاقان ها باشد، یاتاقان های معیوب تعویض شوند و در صورت داشتن لقی محوری، به وسیله ی واشر های پلاستیکی یا فیبری لقی محوری آن را بگیرید و موتور را در محل خود نصب کنید.


    دو یاتاقان کولر را مطابق تصویر زیر یه وسیله ی روغندان و از راه روغن خور آن روغن کاری کنید.سرویس و تمیز کردن کولر بعد از فصل تابستان

    برای روغن کاری یاتاقان ها از روغن مقاوم در برابر رطوبت استفاده شود.


    لوله و دریچه ی اطمینان آب را در جای خود روی تشتک کولر محکم کنید.


    تسمه ی کولر را بازدید کنید. در صورت معیوب بودن، تعویض شود.


    به وسیله ی انبردست، زایده ی فلزی نگهدارنده ی پوشال در دو طرف درپوش را مطابق تصویر زیر صاف کنید.

    نگهدارنده های پوشال را مطابق تصویر زیر با دست به طرف پایین یا پوشال فشار دهید و آن ها را آزاد و از درپوش جدا کنید.

    پوشال های کهنه را مطابق تصویر زیر از محل خود بیرون بیاورید و آن را به عنوان زباله بسته بندی کنید تا سبب آلودگی محیط و آتش سوزی نشود.

    هر دو سال یکبار پوشال را تعویض کنید.


    ناودانی درپوش ها را کاملاً تمیز کنید تا منافذ آن ها باز شود.

    پس از تمیز کردن همه ی قسمت های کولر، اگر خوردگی مشاهده کردید با سمباده ی ۲۵۰ آن را به دقت تمیز کنید، سپس تشتک را ضد زنگ و سپس رنگ آبی بزنید.


    بعد از خشک شدن رنگ، نگهدارنده ی پوشال را در تشتک پایین کولر برای سال آینده نگهداری  کنید.


    درپوش های بدون پوشال را در جای خود قرار دهید.


    پس از گذاشتن درپوش ها روی کولر پارچه ی برزنتی بکشید تا از گرد و خاک و باد و باران مصون باشد.


    دریچه ی کولر را مطابق تصویر زیر ببندید تا هوای گرم داخل منزل در زمستان از طریق دریچه هوا هدر نرود.


سرویس و آماده کردن کولر در اوایل تابستان

    قطع بودن فیوز و کلید مخصوص کولر را مورد بازدید و کنترل قرار دهید.


    روکش کولر را که از جنس پارچه ی برزنت است از روی کولر بردارید.


    روکش برزنتی را پس از تمیز کردن، جمع کنید و برای استفاده در پایان تابستان نگهداری کنید.


    درپوش های کولر را از محل مخصوص بگیرید و به طور عمودی به طرف بالا بکشید تا قسمت پایین آن ها از بدنه ی کولر جدا شود، سپس درپوش ها را به طرف خارج بکشید و آن ها را بیرون بیاورید.


    در صورتی که لوله ی آب رابط بین شیر فلکه و شناور کولر و نگهدارنده ی پوشال مربوط به درپوش های کولر را که در پایان فصل تابستان گذشته در تشتک کولر گذاشته اید، بردارید.


    دریچه ی اطمینان آب را با دقت باز کنید.


    لوله ی آب کولر را بین شیر فلکه و شناور کولر قرار می گیرد، نصب کنید.


    پمپ آب کولر را که در پایان فصل تابستان گذشته، سرویس و روغن کاری شده، مجدداً از بدنه باز کنید و مورد کنترل و بازدید قرار دهید و محور آن را با دست چند دور بچرخانید تا از حرکت روان آن مطمئن شوید، سپس کفی پمپ را مورد بازدید قرار دهید که درست در محل خود نصب شده باشد.


    محکم بودن اتصال شیلنگ رابط آب را به پایه ی پمپ کولر کنترل کنید.


    صافی آب زیر پمپ را مورد بررسی قرار دهید در صورت مشاهده ی هر گونه کثیفی و بسته بودن روزنه های آن، آن را کاملاً تمیز کنید.


    پمپ کولر و صافی آب را مجدداً در محل خودشان درست نصب کنید.


    یاتاقان های کولر را به وسیله ی روغندان و با روغن مقاوم در رطوبت روغن کاری کنید.


    تسمه ی کولر را از نظر ظاهری و نصب صحیح کنترل کنید و در صورت مشاهده ی هرگونه نقص، نسبت به برطرف کردن آن اقدام شود.


    با استفاده از تسمه و رعایت احتیاط، محور های موتور دو دور و پروانه ی کولر را چند دور بچرخانید، در صورت مشاهده ی هر نوع گیرمکانیکی، نسبت به برطرف کردن آن اقدام شود.


    اتصال سرسیم های کابل چهار رشته، سیم های رابط پمپ آب، خازن اصلاح ضریب قدرت و کابل رابط موتور دو دور به ترمینال را کنترل کنید. در صورتی که اتصال ها شل یا قطع باشند، آن ها را در جای خودشان محکم کنید.


    دریچه اطمینان آب را پس از شست و شوی کامل تشتک با شیلنگ آب، در محل خود نصب کنید.


    شیر فلکه ی آب کولر را به طور کامل باز کنید و عملکرد شناور کولر را کنترل کنید. در صورت عملکرد صحیح شناور، تشتک کولر را به وسیله شیلنگ آب تا سطح تنظیم شده برای شناور از آب پر کنید.


    شناور را طوری تنظیم کنید که آبی از تشتک یا دریچه ی اطمینان سرازیر نشود.


    نحوه ی اتصال شیلنگ رابط و آب پخش کن ها را به سه راهی آب کنترل کنید.


    محکم بودن پولی ها به محورشان و محکم بودن پیچ و مهره ها را کنترل کنید و موارد نقص را برطرف کنید.


    منافذ ناودان های درپوش های کولر را مورد بازدید و کنترل قرار دهید. در صورتی که بسته شده باشند یا ناودان ها کثیف باشند، نسبت به تمیزی ناودان ها و بازکردن منافذ به وسیله ی شیلنگ آب اقدام شود.


    برای نصب پوشال ها روی درپوش های کولر، ابتدا پوشال های نو را که مناسب درپوش های کولر تهیه شده به وسیله ی شیلنگ آب خیس کنید، سپس پوشال ها را به طور یکنواخت روی درپوش ها قرار دهید.


    نگهدارنده ی سیمی و فلزی را از قسمت نزدیک ناودان ها روی پوشال ها قرار دهید و یائده های فلزی نگهدارنده ی پوشال را به وسیله ی انبردست کمی بچرخانید تا نگهدارنده های پوشال به طرفین درپوش ها محکم شوند.


    شکم پوشال ها را بگیرید تا آب روی تسمه و پمپ آب نریزد.


    درپوش های طرفین ( طرف تسمه و طرف پمپ آب ) کولر را به طور صحیح در محل خودشان نصب کنید.

سرویس و تمیز کردن کولر بعد از فصل تابستان
سرویس و تمیز کردن کولر بعد از فصل تابستان
تکنوفن